Ang pagdating ng mga amerikano sa pilipinas

Pag pumasok ang mga manggagawang Tsino ay matatalo ang nakaupong presidente ng Amerika sa nalalapit na eleksiyon.pag-uusig sa mga makabayang Pilipino na lumagda sa Manipestong laban sa mga Prayle na iniharap ni Doroteo Cortes.Ang manipesto ay nilagdaan ng 800 na Pilipino at isinulat ni Marcelo H.Naging malapit ang dalawa, dahilan sa tinutulungan ng dalaga si Rizal sa kanyang mga gawain tulad ng paghahalo ng pintura sa kanyang pagpipinta at paghahanda ng clay para sa kaniyang iskultura. Ang samahang ito ay nanatili pa ring isang palaisipan sa mga nag-aaral ng Rizal. isang artikulo na sumasagot sa sinabi ni Gobernador Weyler sa mga taga-Calamba na huwag magpalinlang sa mga walang kabuluhang pangako ng kanilang mga walang utang na loob na anak (isa na dito si Rizal).

Walang kopyang maibigay si Rizal dahilan sa naubos na ang kanyang mga dala.

Sumagot si O-Sei-San sa salitang Pranses at Ingles.

Sa kanyang paglalakbay sa Pasipiko ay nakatagpo ni Rizal sa barko ang mag-asawang Reinaldo Turner at Emma Jacson.

Hindi nagustuhan ni Terrero ang ulat ng lupon ng mga guro ng UST dahilan sa alam niyang kalaban ni Rizal ang mga Dominikano at ipinadala ang kopya ng Noli Me Tangere sa Permanenteng Lupon ng Sensura na binubuo ng mga pari at mga taong hindi alagad ng simbahan.

Naimpluwensiyahan si Gobernador Heneral Terrero ng kanyang nabasa sa Noli Me Tangere at nagpasimula ng imbestigasyon sa mga hacienda na pag-aari ng mga prayle upang maituwid ang mga pagmamalabis na nagaganap dito.

Search for ang pagdating ng mga amerikano sa pilipinas:

ang pagdating ng mga amerikano sa pilipinas-87ang pagdating ng mga amerikano sa pilipinas-35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “ang pagdating ng mga amerikano sa pilipinas”

  1. How to Use the Site It's not difficult to begin using our video chat features and within a few moments you will already be able to use all of the features available at Chatrandom.

  2. We have been providing an open forum for erotic discussions for many years now, and have developed a friendly place for a diverse community of chatters from around the world. If you continue into this web site, you agree to, and are bound by our terms and conditions, and our privacy policy.